Máy tỉa lông mũi

 • Máy tỉa mũi hoạt động bằng pin chuyên nghiệp ODM

  Máy tỉa mũi hoạt động bằng pin chuyên nghiệp ODM

  1. Pin AA Li cung cấp năng lượng lâu dài trong 60 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế mỏng và di động Nhẹ và hoàn hảo khi đi du lịch.

  2. Không đau, an toàn - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo nhanh chóng và thoải mái những vùng da nhạy cảm.

  3. Dễ dàng thay pin cho dù bạn đang sử dụng pin để cắt tỉa mũi hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau trên tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Triệt lông bằng điện tùy chỉnh với 4 đầu

  Triệt lông bằng điện tùy chỉnh với 4 đầu

  1. Sử dụng đa mục đích - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo râu nhanh chóng và thoải mái, không đau, an toàn cho những làn da nhạy cảm.
  2. USB có thể sạc lại cung cấp năng lượng lâu dài 180 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế thời trang và di động Nhẹ và hoàn hảo cho việc đi du lịch và sử dụng tại nhà.
  3. 4 đầu có thể hoán đổi cho nhau, dễ dàng thay đổi đầu tông đơ cho dù bạn đang sử dụng để tỉa lông mày hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau như tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Máy tỉa mũi vận hành bằng pin chuyên nghiệp tùy chỉnh

  Máy tỉa mũi vận hành bằng pin chuyên nghiệp tùy chỉnh

  1. Pin AA Li cung cấp năng lượng lâu dài trong 60 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế mỏng và di động Nhẹ và hoàn hảo khi đi du lịch.

  2. Không đau, an toàn - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo nhanh chóng và thoải mái những vùng da nhạy cảm.

  3. Dễ dàng thay pin cho dù bạn đang sử dụng pin để cắt tỉa mũi hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau trên tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Dao cạo tẩy lông tùy chỉnh tốt nhất dành cho phụ nữ

  Dao cạo tẩy lông tùy chỉnh tốt nhất dành cho phụ nữ

  1. Sử dụng đa mục đích - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo râu nhanh chóng và thoải mái, không đau, an toàn cho những làn da nhạy cảm.
  2. USB có thể sạc lại cung cấp năng lượng lâu dài 180 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế thời trang và di động Nhẹ và hoàn hảo cho việc đi du lịch và sử dụng tại nhà.
  3. 4 đầu có thể hoán đổi cho nhau, dễ dàng thay đổi đầu tông đơ cho dù bạn đang sử dụng để tỉa lông mày hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau như tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Máy tẩy lông mũi Double Edge Blades tùy chỉnh

  Máy tẩy lông mũi Double Edge Blades tùy chỉnh

  1. Pin AA Li cung cấp năng lượng lâu dài trong 60 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế mỏng và di động Nhẹ và hoàn hảo khi đi du lịch.

  2. Không đau, an toàn - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo nhanh chóng và thoải mái những vùng da nhạy cảm.

  3. Dễ dàng thay pin cho dù bạn đang sử dụng pin để cắt tỉa mũi hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau trên tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Tẩy lông an toàn cho phụ nữ Tẩy lông hoàn hảo không đau

  Tẩy lông an toàn cho phụ nữ Tẩy lông hoàn hảo không đau

  1. Sử dụng đa mục đích - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo râu nhanh chóng và thoải mái, không đau, an toàn cho những làn da nhạy cảm.
  2. USB có thể sạc lại cung cấp năng lượng lâu dài 180 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế thời trang và di động Nhẹ và hoàn hảo cho việc đi du lịch và sử dụng tại nhà.
  3. 4 đầu có thể hoán đổi cho nhau, dễ dàng thay đổi đầu tông đơ cho dù bạn đang sử dụng để tỉa lông mày hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau như tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Bộ dụng cụ tẩy lông mũi tùy chỉnh

  Bộ dụng cụ tẩy lông mũi tùy chỉnh

  1. Pin AA Li cung cấp năng lượng lâu dài trong 60 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế mỏng và di động Nhẹ và hoàn hảo khi đi du lịch.

  2. Không đau, an toàn - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo nhanh chóng và thoải mái những vùng da nhạy cảm.

  3. Dễ dàng thay pin cho dù bạn đang sử dụng pin để cắt tỉa mũi hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau trên tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Dao cạo tẩy lông tùy chỉnh tốt nhất dành cho phụ nữ

  Dao cạo tẩy lông tùy chỉnh tốt nhất dành cho phụ nữ

  1. Sử dụng đa mục đích - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo râu nhanh chóng và thoải mái, không đau, an toàn cho những làn da nhạy cảm.
  2. USB có thể sạc lại cung cấp năng lượng lâu dài 180 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế thời trang và di động Nhẹ và hoàn hảo cho việc đi du lịch và sử dụng tại nhà.
  3. 4 đầu có thể hoán đổi cho nhau, dễ dàng thay đổi đầu tông đơ cho dù bạn đang sử dụng để tỉa lông mày hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau như tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Máy tẩy lông mũi Double Edge Blades tùy chỉnh

  Máy tẩy lông mũi Double Edge Blades tùy chỉnh

  1. Pin AA Li cung cấp năng lượng lâu dài trong 60 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế mỏng và di động Nhẹ và hoàn hảo khi đi du lịch.

  2. Không đau, an toàn - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo nhanh chóng và thoải mái những vùng da nhạy cảm.

  3. Dễ dàng thay pin cho dù bạn đang sử dụng pin để cắt tỉa mũi hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau trên tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Máy nhổ lông mặt và cơ thể 4 trong 1 Thiết bị tẩy lông tốt nhất

  Máy nhổ lông mặt và cơ thể 4 trong 1 Thiết bị tẩy lông tốt nhất

  1. Sử dụng đa mục đích - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo râu nhanh chóng và thoải mái, không đau, an toàn cho những làn da nhạy cảm.
  2. USB có thể sạc lại cung cấp năng lượng lâu dài 180 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế thời trang và di động Nhẹ và hoàn hảo cho việc đi du lịch và sử dụng tại nhà.
  3. 4 đầu có thể hoán đổi cho nhau, dễ dàng thay đổi đầu tông đơ cho dù bạn đang sử dụng để tỉa lông mày hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau như tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Dụng cụ tẩy lông cá nhân không đau dành cho nữ

  Dụng cụ tẩy lông cá nhân không đau dành cho nữ

  1. Sử dụng đa mục đích - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo râu nhanh chóng và thoải mái, không đau, an toàn cho những làn da nhạy cảm.
  2. USB có thể sạc lại cung cấp năng lượng lâu dài 180 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế thời trang và di động Nhẹ và hoàn hảo cho việc đi du lịch và sử dụng tại nhà.
  3. 4 đầu có thể hoán đổi cho nhau, dễ dàng thay đổi đầu tông đơ cho dù bạn đang sử dụng để tỉa lông mày hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau như tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.

 • Máy tỉa lông mũi chạy pin chuyên nghiệp không đau

  Máy tỉa lông mũi chạy pin chuyên nghiệp không đau

  1. Pin AA Li cung cấp năng lượng lâu dài trong 60 phút để giúp cắt tỉa tóc, thiết kế mỏng và di động Nhẹ và hoàn hảo khi đi du lịch.

  2. Không đau, an toàn - Lưỡi dao bằng thép không gỉ chất lượng cao nhẹ nhàng và không gây dị ứng, cạo nhanh chóng và thoải mái những vùng da nhạy cảm.

  3. Dễ dàng thay pin cho dù bạn đang sử dụng pin để cắt tỉa mũi hay loại bỏ những sợi lông không mong muốn khác ở các vùng khác nhau trên tai hoặc mũi, mặt, môi, cơ thể.